Ondernemers en organisaties beseffen steeds meer dat toegankelijkheid per 1 januari 2017 de norm is geworden. Zij benaderen de VGR voor het uitvoeren van een audit om adviezen te krijgen hoe zij hun gebouwen, informatie en communicatie kunnen aanpassen voor mensen met een beperking. De VGR maakt zich er al meer dan 40 jaar hard voor dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan de Rotterdamse samenleving. Zij werkt samen met diverse ervaringsdeskundigen. Die deskundigen hebben als geen ander kennis van toegankelijkheid in ruime zin. 

Audit

Een team bestaande uit een van onze adviseurs en enkele geselecteerde ervaringsdeskundigen voert deze audit op locatie uit. De audit is o.a. gebaseerd op de richtlijnen van het Handboek voor Toegankelijkheid.
De VGR beoordeelt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking op motorische, visuele, auditieve aspecten en vanuit het oogpunt van mensen met een verstandelijke beperking.
De bevindingen van de audit krijgen de ondernemers en organisaties in een rapport toegestuurd. Eventuele adviezen ter verbetering en optimalisering van de toegankelijkheid zijn daarin opgenomen. De adviezen worden uitgebracht op basis van redelijkheid en billijkheid van wat verwacht kan worden van een organisatie binnen de bestaande situatie.

‘Het probleem is dat ondernemers er zich niet van bewust zijn dat er drempels weg te nemen zijn. Maar als je erover begint, zeggen vrijwel alle partijen: ik wil wel een spiegel voorgehouden krijgen om te zien wat er te verbeteren valt.’ MKB-Rotterdam-voorzitter Henk van der Beek is er van overtuigd dat de bereidheid bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de regio Rotterdam groot is om hun bedrijf toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. 

DSC 0376Hij raadt zijn leden aan om de VGR een toegankelijkheids-audit uit te laten voeren. Het resultaat van de audit is een advies over aan te brengen verbeteringen of het VGR-vignet voor bedrijven die al voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. 

wij willem etc1

De staatssecretaris heeft geluisterd naar de kritiek op zijn eerste voorstel voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de invoering is vastgelegd van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het nieuwe Besluit Toegankelijkheid straalt de wil uit om duurzame en algemene toegankelijkheid tot stand te brengen. De Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag noemt namens de organisaties van mensen met een beperking vier belangrijke positieve kenmerken van de AMvB:

 

-De regering neemt het heft in handen. Zij spreekt partijen in de samenleving aan en rapporteert elk jaar over de voortgang aan het parlement. Bij onvoldoende resultaten kan zij nieuwe strengere regels invoeren.
-Voor alle sectoren komen er plannen om op korte termijn (voor zover haalbaar en redelijk) drempels weg te nemen èn op lange termijn tot een duurzame en algemene toegankelijkheid te komen. In deze plannen moeten concrete doelen en termijnen staan.

uitreiking Sparta met onderschriftDe nieuwe eredivisionist Sparta, Restaurant The Harbour Club (voorheen Parkzicht in het park onder de Euromast) en Portugees restaurant Opporto (in het voormalige Hofpleinstation) kregen op 4 oktober van VGR-voorzitter Nardy Desloover het VGR-certificaat. Kort daarvoor voerde een team van ervaringsdeskundigen van de VGR een onderzoek (audit) uit om te zien of deze bedrijven toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

DSC 0465De testdag voor de elektrische strandrolstoelen Cadweazle en Scout Crawler op het strand van Hoek van Holland betekende voor de meeste van de deelnemers de eerste of de hernieuwde ervaring met het strand en de zee. Voor de VGR is de deelname van achttien mensen met verschillende beperkingen het bewijs dat er behoefte is aan deze voorziening. De blije gezichten en in grote meerderheid positieve reacties zijn een stimulans om aan de slag te gaan. De eerste stappen om fondsen te werven voor aanschaf en exploitatie van de strandrolstoelen zijn gezet. De VGR gaat er voor.

 

24 mei 2016 | Bij de officiële opening van de nieuwe aankomsthal van Rotterdam The Hague Airport overhandigde de voorzitter van de VGR, Nardy Desloover, het VGR-certificaat voor toegankelijkheid aan de directeur van de luchthaven, Ron Louwerse.

  de sticker hangt II

 Het VGR-certificaat is een pluim van de VGR, die uitgereikt wordt als een gebouw, ruimte of organisatie voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en de ervaren toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De luchthaven is de eerste Rotterdamse organisatie die dit certificaat ontvangt.