stembureauklik hier om de online enquête in te vullen

24 november 2016 | De gemeente Rotterdam wil graag weten of de stembureaus die als ‘rolstoeltoegankelijk’ worden aangemerkt, voor u als gebruiker ook echt toegankelijk zijn. Daarnaast vindt de VGR het belangrijk dat de stembureaus óók toegankelijk zijn voor mensen die niet of niet goed kunnen horen of zien en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het is belangrijk dat iedereen zonder problemen zijn/haar stem kan uitbrengen.

In opdracht van de gemeente inventariseert de VGR daarom de toegankelijkheid van de stembureaus.
Waar moet u aan denken bij toegankelijkheid?
- Kunt u zonder problemen naar binnen en weer naar buiten?
- Is er in het stembureau genoeg beweegruimte voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of rollator?
- Wordt u vriendelijk geholpen en te woord gestaan?
- Is er een verlaagd stemhokje?
- Mag een eventuele begeleider u helpen in het stemhokje?
- Zijn er dingen die beter kunnen?

uitreiking Sparta met onderschriftDe nieuwe eredivisionist Sparta, Restaurant The Harbour Club (voorheen Parkzicht in het park onder de Euromast) en Portugees restaurant Opporto (in het voormalige Hofpleinstation) kregen op 4 oktober van VGR-voorzitter Nardy Desloover het VGR-certificaat. Kort daarvoor voerde een team van ervaringsdeskundigen van de VGR een onderzoek (audit) uit om te zien of deze bedrijven toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

wij willem etc1

Staatssecretaris Van Rijn moet uiterlijk 15 december met een drastisch aangepast Besluit Toegankelijkheid komen. Deze motie heeft de Tweede Kamer dinsdag 16 november aangenomen. Mensen met een beperking hadden maanden op het Besluit Toegankelijkheid gewacht. Eindelijk zou duidelijk worden hoe goederen, diensten, gebouwen en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk gemaakt zouden worden, in lijn met het VN-Verdrag. Maar toen het besluit eind oktober naar buiten kwam, waren de reacties daarop overwegend negatief.

 

Dit plan was veel te vrijblijvend en bood geen concrete richtlijnen om Nederland toegankelijk te maken. Bovendien was het tot stand gekomen zonder de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties. De Kamer heeft zich gisteren dus ook uitgesproken tegen het Besluit dat nu voorligt. In de motie wordt Van Rijn gevraagd om uiterlijk op 15 december met een nieuw Besluit te komen, “waarbij wordt aangegeven hoe de norm om tot algemene toegankelijkheid te komen, wordt ingevuld.”

‘Het probleem is dat ondernemers er zich niet van bewust zijn dat er drempels weg te nemen zijn. Maar als je erover begint, zeggen vrijwel alle partijen: ik wil wel een spiegel voorgehouden krijgen om te zien wat er te verbeteren valt.’ MKB-Rotterdam-voorzitter Henk van der Beek is er van overtuigd dat de bereidheid bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de regio Rotterdam groot is om hun bedrijf toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

DSC 0376

Van der Beek zal in het kader van de landelijke week van de toegankelijkheid een brief sturen naar de leden van MKB-Rotterdam. Daarin zal hij hen informeren over de veranderingen in de wetgeving waardoor ondernemers –indien nodig en mogelijk- hun bedrijfslocatie moeten aanpassen voor mensen met een beperking.

DSC 0465De testdag voor de elektrische strandrolstoelen Cadweazle en Scout Crawler op het strand van Hoek van Holland betekende voor de meeste van de deelnemers de eerste of de hernieuwde ervaring met het strand en de zee. Voor de VGR is de deelname van achttien mensen met verschillende beperkingen het bewijs dat er behoefte is aan deze voorziening. De blije gezichten en in grote meerderheid positieve reacties zijn een stimulans om aan de slag te gaan. De eerste stappen om fondsen te werven voor aanschaf en exploitatie van de strandrolstoelen zijn gezet. De VGR gaat er voor.

 

24 mei 2016 | Bij de officiële opening van de nieuwe aankomsthal van Rotterdam The Hague Airport overhandigde de voorzitter van de VGR, Nardy Desloover, het VGR-certificaat voor toegankelijkheid aan de directeur van de luchthaven, Ron Louwerse.

  de sticker hangt II

 Het VGR-certificaat is een pluim van de VGR, die uitgereikt wordt als een gebouw, ruimte of organisatie voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid en de ervaren toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De luchthaven is de eerste Rotterdamse organisatie die dit certificaat ontvangt.